Formació al Client


La formació contínua dels nostres clients és un dels serveis que ofereix el Port de Barcelona, de forma gratuïta, per tal de fomentar la competitivitat de les empreses importadores i/o exportadores ubicades en l'àrea d'influència del Port de Barcelona. Tots els ponents que imparteixen els cursos són professionals del sector amb experiència provada.

Les accions formatives que s'organitzen van dirigides als clients finals, empreses que fan importació i/o exportació preferentment en contenidor per via marítima, i pretenen difondre coneixements sobre els elements de la cadena logística en l'entorn portuari, factors clau per assegurar l'èxit en les operacions de comerç exterior.Des de Formació al Client del Port de Barcelona ens hem reinventat i adaptat a les noves necessitats. Ara seguim oferint les notres jornades, però de manera online. El client podrà seguir gaudint de formació en logística, duanes o Incoterms, entre d'altres temes, des de casa seva.

Per a més informació, cliqueu al següent enllaç.