Aparcaments públics del Port de Barcelona


L'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) disposa de 3 aparcaments: Sant Beltrán, TIR i Far del Llobregat.

Les dimensions de les places que l'APB posa a disposició dels usuaris estan definides per la següent tipologia:

 • Plaça Tipus A - més de 15 m
 • Plaça Tipus B - entre 12 i 15 m
 • Plaça Tipus C - menys de 12 m.

Sant Beltrán

Les places estan orientades als vehicles de les empreses dedicades al transport, camions de càrrega general i autocars i també en algunes operatives a vehicles lleugers d'embarcament / desembarcament en vaixells de cabotatge i Short Sea Shipping.

Ubicació: Moll de San Beltrán (GPS: 41.368195; 2.174779)
Tipus de mercaderia:
Mercaderia general i autocars. No s'admeten Mercaderies perilloses.
Horari: 24 hores
Preu: 2,06 €/h.
Serveis: dutxes, lavabos i un petit office.

Nombre de places disponibles de rotació:

 • 46 places tipus A (> de 15 m)
 • 1 plaça tipus B (entre 12 i 15 m)
 • 15 places tipus C (< de 12 m)

TIR

Aparcament orientat exclusivament a estades temporals gratuïtes de camions portacontenidors per a gestions en el CI-SAU.

Ubicació: c/ Agrícola (GPS: 41.349841; 2.157164)
Tipus de mercaderia:
Mercaderia general conteneritzada. No s'admeten MM.PP. Ús exclusiu per a camions portacontenidors.

Horari: Dilluns a divendres de 07:00 a 20:00 hores
Preu: Gratuït. Estada de camions per a gestions al CI-SAU.

Nombre de places disponibles de rotació:

 • 44 places tipus A (> de 15 m)
 • 1 plaça tipus B (< de 12 m)

Far del Llobregat

Les places estan orientades als vehicles de les empreses dedicades al transport de contenidors en possessió o tramiti d'una Autorització Genèrica. Aquestes places són assignades mitjançant un procediment de sorteig les bases es poden consultar en el Plec de Condicions. També disposa de places de rotació o estada temporal de pagament.

Ubicació: c/ 5, Zona Franca (GPS: 41.325230; 2.14774941)

Tipus de mercaderia:
Mercaderia general conteneritzada i MM.PP conteneritzada.
Horari: 24 hores
Preu: 2,06 €/h
Serveis: Lavabos i dutxes.

Nombre de places disponibles de rotació:

 • 8 places tipus A (> de 15 m)
 • 6 places tipus B (entre 12 i 15 m)
 • 9 places tipus C (> de 12 m)

Nombre de places disponibles de pupil·latge:

 • 434 places tipus A (> de 15 m)
 • 23 places tipus B (entre 12 i 15 m)
 • 32 places tipus C (< de 12 m)


Altres aparcaments:

Yubick

Passeig de Cantunis, 74
08038 Barcelona
https://yubick.com/

Tipus de mercaderia: Mercaderia general conteneritzada. No s'admeten MM.PP.

Tipus de vehicles:
- Rígids, articulats i tràilers
- Mega camió, consultar amb antelació
- Plataformes, porta cotxes i cisternes
- Vehicle de transports especials, consultar amb antelació

Horari: 24h

Preu:
- Places rotatives: consultar App
- Places fixes: 250€/mes + IVA

Serveis:
- Seguretat perimetral i d'accessos
- Videovigilància 24h
- WC
- Dutxes
- Màquina de Vending
- Possibilitat de deixar vehicle personal
- Reserves i gestió de accessos de forma àgil mitjançant App
- Posibilitat de lloguer mensual

Número de places disponibles: 50 places tipus A (>15m)