eCOcalculadora


L'Ecocalculadora és l'eina del Port de Barcelona concebuda per calcular les emissions de CO2 generades pel transport d'un contenidor entre Europa i la resta del món a través del Port de Barcelona.


Navegadors recomanats: Microsoft Edge i Mozilla Firefox

L'eina té un funcionament seqüencial, els passos que s'han de seguir són els següents:

1-Port del foreland amb el qual el Port de Barcelona té connexió marítima.
2-Sentit del trajecte: exportació o importació europea
3-Localització europea
4-Mode de transport del tram terrestre entre el Port de Barcelona i la localització europea: carretera o ferrocarril. En aquest darrer cas, cal seleccionar la terminal intermodal propera a la localització del hinterland. El transport entre la terminal i la localització serà en camió.

Com a resultat s'obté una proposta de ruta maritimoterrestre, entre el port del foreland, el Port de Barcelona i la localització europea, amb les distàncies i les emissions de CO2 totals i de cada mode de transport. Aquests resultats es poden comparar amb els d'una ruta alternativa a través d'un altre port europeu. Les rutes es representen sobre Google Maps i es pot generar un informe dels resultats per exportar o imprimir.

L'eina considera l'oferta de serveis marítims regulars del Port de Barcelona, directes i de transbordament. Per als altres ports europeus, es proposen serveis directes reals i possibles combinacions mitjançant transbordament, que cal confirmar amb els operadors.

Quant al transport ferroviari, s'ofereix una ruta teòrica entre el Port de Barcelona - o el port europeu alternatiu- i la terminal intermodal. Cal confirmar amb els operadors l'existència de servei entre aquestes terminals.

La descripció completa del funcionament i el model de càlcul de l'Ecocalculadora es recull en aquesta Guia. Per a una anàlisi en profunditat, avaluar cadenes de transport més complexes i explorar solucions de reducció d'emissions, contacti amb el Servei de Consultoria: ccll@portdebarcelona.cat