Per tal d'agilitzar el pas de les mercaderies entre Barcelona i França, i les operacions que això comporta, el Port de Barcelona és present actualment a Perpinyà, mitjançant la participació en la SAEML (societat anònima d'economia mixta local), i a Tolosa i Lió, mitjançant la creació de dues delegacions. Amb aquestes dues delegacions s'aconsegueix facilitar informació als operadors francesos sobre els serveis del Port de Barcelona perquè les seves operacions es facin en les millors condicions d'agilitat i de cost.

Perpinyà

El Port de Barcelona és accionista de PSCCT -Perpignan Saint Charles Containers Terminal-, una societat anònima local, que gestiona i opera la terminal de transport combinat Rail Route de Perpinyà Saint-Charles. Situada idealment per al comerç entre Europa i el nord d'Àfrica, en particular per als camions que arriben en Ro-ro, així com per al flux de fruites i hortalisses de tots els continents per mar, la terminal PSCCT ara acull operadors ferroviaris. que contribueixen a la descarbonització del transport de mercaderies. El trànsit a la terminal PSCCT ha evolucionat significativament en els darrers anys gràcies als nous serveis ferroviaris per a remolcs (P400), cossos d'intercanvi i contenidors que connecten Perpinyà amb Alemanya i el nord de França.