Un altre fons important és el fons audiovisual consultable, en format VHS, on destaquen la col·lecció de filmacions antigues, procedents del Port de Barcelona, el fons de pel·lícules recuperades de la Filmoteca de Catalunya (on hi ha les primeres filmacions del port efectuades per la casa Lumière), i les procedents de l’arxiu del NO-DO. Completen el fons les produccions corporatives que l’Autoritat Portuària de Barcelona edita periòdicament a partir de 1986 i les corresponents al seguiment del port que fan els mitjans de comunicació. La consulta d’aquest fons es gestiona a través del Centre de Documentació Marítima cd.mmaritim@diba.cat.