La Biblioteca i l'Hemeroteca

L'Arxiu del Port de Barcelona posa a l'abast dels usuaris un fons de més de 2.300 monografies i 1.900 publicacions periòdiques, catalogades amb el sistema de Classificació Decimal Universal i a partir d'un tesaurus específic.

La selecció de les publicacions periòdiques i monografies l'han feta els professionals documentalistes de l'Arxiu del Port, atenent les necessitats dels departaments i dels investigadors.

El fons està informatitzat i la consulta, per ara, és presencial. L'Arxiu del Port posa a disposició dels usuaris un ordinador i l'assessorament d'un documentalista expert.


Reculls en format digital

Els usuaris que ho desitgin, també poden accedir informàticament al recull diari de notícies que aplega informació especialitzada del sector marítim, logístic portuari i el transport, al recull de sumaris de les publicacions periòdiques amb què el Port de Barcelona té subscripció , i al contingut dels articles d'interès marítim portuari. Aquest nou servei incorpora la possibilitat de fer recerques històriques sobre tot el material publicat.

Aquest recull s'ha de sol·licitar a l'adreça arxiu@portdebarcelona.cat.