Fons Modern d'Imatges

La part moderna del fons d'imatges és un recull dels principals edificis del port de Barcelona; de les obres de construcció; de les activitats en les diverses terminals, i de reportatges actuals d'edificis culturalment interessants com són els fars. Està catalogat i descrit i, actualment, està en procés de digitalització. Les persones interessades a consultar el fons s'han de posar en contacte directament amb l'Arxiu del Port de Barcelona a l'adreça arxiu@portdebarcelona.cat.


Fons Carlos de Angulo

Del fons històric destaca el Fons Carlos de Angulo referit a la vida quotidiana, els edificis i la flota, i les activitats i els treballs del Port de Barcelona en el període comprès entre 1905 i 1956. Aquest fons es pot consultar presencialment a l'Arxiu del Port. Així mateix, d'aquest fons s'ha editat un catàleg que s'ha distribuït entre els principals arxius, biblioteques i museus de Catalunya.


El fons d’imatges del Port de Barcelona està integrat per més de 10.000 originals i còpies, que són una mostra de les activitats històriques i actuals del Port de Barcelona.