Identificació:
Proposta de projecte:
PLEC2022-009250

Planificació del projecte:
Data d'inici: Desembre 2023
Data de finalització: Novembre 2025
Estat: En procés

Participants:
Líder del projecte:
IREC

Socis del projecte:
Autoritat Portuària de Barcelona
CENIT (CIMNE)
Aigües de Barcelona
CETAQUA

Estats involucrats:
Espanya

Pressupost:
Costos totals elegibles:
1.169.081,71 €
Contribució TEN-T:
777.246,32 €
Aportació TEN-T:
66,48%
Aportació de l'APB:
66.600,95 €
Programa de suport:Líneas Estratégicas 2022
 

Enllaços d'interès:
IREC

Descripció del projecte:

El projecte SUPORT proposa el desenvolupament de tecnologies innovadores que generaran de manera eficient i rendible un producte d'alt valor afegit, com el combustible marítim, mitjançant la revalorització per transformació química del CO2 emès. En produir el combustible marí, el CO2 es converteix en un producte valuós i viable que farà que la captura de CO2 sigui econòmicament atractiva incentivant la seva captura i revalorització.

Un dels aspectes clau alineats amb les línies estratègiques és que la valorització del CO2 es fa in situ. Per aquest motiu, el projecte es realitza en el marc del Port de Barcelona. Així, el CO2 es capta del biogàs de la depuradora present al Port de Barcelona, per produir, per coelectròlisi i processos Fischer-Tropsch, el combustible marí adequat per als vaixells propis del port.

Objectius:

Els objectius principals de l'acció són els següents:

• Demostrar i desenvolupar una ruta Power to Gas d'alta eficiència i tecnoeconòmicament viable per valoritzar el CO2 produït per una depuradora mitjançant la producció d'un e-fuel d'alt valor afegit (combustible marí).
• Iniciar el camí cap a un escenari de CO2 més sostenible i circular per a algunes de les principals activitats industrials i de transport del futur Port de Barcelona descarbonitzat

Participació APB:

L'APB participa en les següents activitats:

• Cartografia de bioresidus
• Anàlisi dels resultats esperats

Resultats esperats:

- Establir matèries primeres renovables i noves matèries primeres com a fonts de combustible sostenibles.
- Desenvolupar enfocaments catalítics innovadors per a la modificació de matèries primeres i combustibles basats en crus de petroli.
- Dissenyar nous combustibles per a la competitivitat de costos per facilitar-ne l'ús.
- Aprofitar els enfocaments interdisciplinaris per a aquesta inquietant preocupació de la societat.
- Reforçar la col·laboració entre el món acadèmic i la indústria per accelerar productes de recerca de desenvolupament i comercialització.
- Difondre noves tecnologies per facilitar l'adopció industrial i ampliar la consciència social.