El Port de Barcelona disposa d'un pla de resposta davant la contaminació marina per abocament d'hidrocarburs o substàncies químiques perjudicials a les aigües portuàries. Aquest Pla Interior Marítim (PIM) del port engloba els plans de resposta de totes les terminals que manipulen productes químics i hidrocarburs a granel o en contenidors.

El Pla Interior Marítim defineix una organització de resposta, estableix uns nivells d'activació comuns al Pla Nacional i als plans de les terminals, detalla els procediments de resposta davant un incident de contaminació per a cada tipus de substància i estableix la necessitat dels mitjans de lluita i prevenció que són necessaris per garantir una resposta eficaç.

Els mitjans de lluita contra la contaminació marítima que disposa actualment l'Autoritat Portuària són els següents:

 • 1 carret hidràulic al moll Adossat amb 200 metres de barrera Marklen Terra de 750 mm d'alçària, de flotador pla.
 • 1 carret hidràulic moll Álvarez de la Campa amb 200 metres de barrera Marklen Terra de 750 mm d'alçària, de flotador pla.
 • 400 metres de barrera de 600 mm d'alçària, de flotador rodó en trams de 25 metres de la casa Marklen Terra, en magatzem accessible 24h.
 • Embarcacions i recursos de l'empresa de Neteja de les aigües i lluita contra la contaminació, que inclouen:
  • 1 embarcació Pelican apta per a la recollida d'hidrocarburs en aigua, i dotada de canó d'aigua i oxigenador.
  • 2 embarcacions Minipelican, amb capacitat de lluita contra els hidrocarburs i canó d'aigua.
 • 1 embarcació per a tasques auxiliars de l'APB (FAR CALA NANS).
 • 500 metres lineals de barrera absorbent de polipropilè hidròfob de 20 cm de diàmetre.
 • 39 fixacions per a les barreres anticontaminació en moll que permeten fixar les barreres a moll per segregar dàrsenes o àrees portuàries, si és necessari.