Identificació:
Proposta de projecte:
201900012943
Número d'acord:
FEDER-AGE-2019-000562

Planificació del projecte:
Data d'inici: Març 2020
Data de finalització: Febrer 2023
Estat: En procés

Participants:
Líder del projecte:
Autoritat Portuària de Barcelona
Estats involucrats:
Espanya

Pressupost:
Costos totals elegibles:
512.220,63 €
Contribució FEDER:
256.110.32 €
Aportació FEDER:
50%
Aportació de l'APB:
256.110,31 €
Programa de suport:2017 Fons FEDER


Descripció del projecte:

L'eficiència energètica en aquests moments és una estratègia prioritària al Port de Barcelona (APB), amb la necessitat d'adaptar les diferents infraestructures per així seguir amb el compromís en la sostenibilitat de l'entorn. Dins d'aquesta línia s'estan duent a terme actualment diferents mesures encaminades a la reducció de l'impacte ambiental les infraestructures del Port de Barcelona.

L'objecte d'aquesta acció consisteix en la implantació de millores en l'eficiència energètica de l'edifici Àrea PIF: generació energètica mitjançant una instal·lació fotovoltaica, implantació d'un sistema de monitorització i control global de l'edifici i substitució de la tecnologia actual d'il·luminació per il·luminació LED.

Objectius:

Els principals objectius de l'acció són:

• La instal·lació d'un sistema de control i monitorització que permet monitoritzar i realitzar un control automàtic base de algoritmes de control eficients per a la regularització climàtica de la instal·lació. Aquesta implementació abasta una superfície construït total de 5.723m2 de l'edifici, permet una prolongació de la vida útil dels equips en més de 15 anys i suposarà un estalvi energètic d'un 13% acompanyat d'una reducció d'emissions de 26.240kg CO2 / any.
• Modificar la tecnologia d'il·luminació. Es planteja substituir la major part de les lluminàries de l'edifici per sistemes d'il·luminació LED que permet la reducció de les següents: de l'consum energètic, les tasques de manteniment, la potència contractada i permet la regulació futura de la il·luminació. Aquesta implementació abasta una superfície construït de 5.581m2 de l'edifici (menys la sala tècnica), permet un augment de la vida útil dels elements lluminàries per sobre de 14 i 19 anys i suposarà un estalvi energètic d'un 14% acompanyat d'una reducció de emissions de 28.389kg CO2/any.
• La instal·lació d'elements fotovoltaiques que permet la generació d'energia renovable per així aconseguir un edifici parcialment energèticament autosostenible. Aquesta implementació abasta la superfície equivalent sobre el construït total de l'edifici de 5.723m2, la vida útil dels mòduls fotovoltaics presentarà un augment de 20 anys i suposarà una reducció d'emissions de 105.137kg CO2/any.