Descripció general

La qualitat de l'aire al Port de Barcelona (pdf en castellà)

La preservació de la qualitat de l'aire de l'entorn portuari és una prioritat per al Port de Barcelona. El trànsit rodat, les obres d'ampliació i manteniment de la infraestructura, els vaixells i la maquinària utilitzada en les operatives portuàries generen emissions de gasos i de pols a l'atmosfera que contribueixen a degradar la qualitat de l'aire del propi recinte portuari i de les àrees urbanes properes. Aconseguir reduir aquestes emissions i el seu impacte sobre la qualitat de l'aire de l'entorn és una tasca en la que el Port hi està treballant des de fa molt anys.

Les condicions meteorològiques són el factor determinant de la dispersió dels contaminants per l'atmosfera i, de retruc, de la qualitat de l'aire. Així mateix, moltes activitats portuàries es poden veure afectades en situacions meteorològiques adverses, especialment de vent i pluja, que poden obligar a limitar i fins i tot interrompre les operatives marítimes i terrestres per motius de seguretat.

El Port de Barcelona dedica un esforç especial a monitoritzar les variables meteorològiques i les concentracions de contaminants presents a l'aire ambient amb una xarxa pròpia d'estacions meteorològiques i de qualitat de l'aire.

D'altra banda, el Port està posant en marxa accions encaminades a aconseguir reduir les emissions a l'atmosfera de les activitats portuàries, que s'engloben en el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire del Port de Barcelona.

Per a fer consultes i observacions sobre aquest Pla, tal com s'estableix a la Resolució de la Direcció General del Port de Barcelona de data 19/10/2016, podeu escriure a qualitat.aire@portdebarcelona.cat.