Accessos terrestres i comunicacions interiors


Carretera

Una via de circumval·lació de 13 km de llarg connecta els diferents molls i zones d'emmagatzematge al llarg del contorn del port de Barcelona. Aquesta carretera disposa de dos carrils en cada sentit, en la major part del recorregut.

A part de la xarxa perifèrica de circumval·lació, hi ha vies d'accés i de servei a cada moll, però tenen un caràcter secundari en comparació amb la via principal de circulació, abans descrita.

Mesures gàlib dels principals accessos al recinte portuari

LÍNIES DE BUS 88-89
Horaris i recorregut
Les connexions amb el Port i la ZAL tenen una doble estructura amb les línies 88 i 89. Les dues línies connecten l'estació de Metro del Paral·lel amb el Port i la ZAL: la 88 passant pel moll d'Álvarez de la Campa i arribant a l'estació de Metro de ZAL I Riu Vell i la 89 arribant a la ZAL Prat (PIF) i la terminal BEST, amb un recorregut exprés al Port.

Els horaris de les dues línies estan coordinats de manera que s'ofereix un interval de 15 min. en els trams comuns i de 5 o 10 minuts en hores punta.

Ferrocarril

Pels que fa a les comunicacions interiors per ferrocarril des del moll del Ponent cap al sud, tots els molls disposen d'acccés ferroviari, bé amb l'ample de Renfe (1,668 m), bé amb l'ample dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (1 m), o bé de tipus mixt.

La xarxa ferroviària del Port es de 29 km, dels quals 9,05 km són d'ample ibèric; 4,54 km, d'ample métric; 5 km d'ample mixt (ibèric, mètric); 8 km d'ample mixt (ibèric- ample europeu) i 2,25 km d'ample mixt (ibèric -europeu, mètric). La resta són vies origen - destinació.

Renfe serveix una demanda diversa de tràfic: contenidors, càrrega general no contenitzada, sòlids a granel, i líquids a granel.

Els Ferrocarrils de la Generalitat serveixen des del moll de Contradic el flux de potasses que s'embarca a Barcelona.

El moll Sud disposa d'una terminal ferroviària pròpia.

El moll Príncep d'Espanya disposa d'una terminal ferroviària pública polivalent, principalment dedicada a cotxes, siderúrgics i contenidors.

 

Accessos terrestres

El Port de Barcelona està situat tocant a un nus d'infraestructures per al transport terrestre. Es tracta d'una xarxa ferroviària i d'autopistes que acosten el port al seu hinterland.

Entenent que la ronda, una via ràpida traçada al llarg del perímetre de la ciutat de Barcelona, passa a tocar del Port, l'accés a la xarxa de carreteres és immediat.

Les principals vies són:

 • Autopista AP-2, que enllaça amb el centre del país, Aragó i l'A-68 al nord d'Espanya i frontera francesa per Irun.
 • Autopista de la Mediterrània AP-7, que enllaça pel sud amb llevant, centre d'Espanya i al nord amb la frontera francesa i la xarxa europea d'autopistes.
 • Autopista AP-9, que enllaça amb l'AP-7 a la frontera francesa per la Jonquera.
 • Autopista C-32, que enllaça amb el sud i llevant del país.
 • Autopista C-58 a Sabadell, Terrassa i Manresa, que enllaça amb l'eix del Llobregat i a través del túnel del Cadí amb França per Puigcerdà i el túnel del Pimorent.
 • Autopista C-31, que enllaça amb la Nacional II a la frontera francesa.
 • Nacional II, a l'oest, centre i nord del país.
 • Nacional C-17, amb la frontera francesa per Puigcerdà.
 • Nacional 150, amb Sabadell, Terrassa i Manresa.
 • Nacional 340, que enllaça amb el sud i llevant del país.
   

Accessos Ferrocarril

Les vies dels ferrocarrils que enllacen el port i la rodalia amb la resta del país són les següents:

Renfe (ample ibèric)

 • A Port-Bou (França) per Mataró i Granollers
 • A Puigcerdà (França)
 • Al centre, oest i nord del país per: Manresa-Lleida, Sant Vicenç-Lleida, Tarragona-Saragossa
 • A l'oest, sud i llevant del país per: Tarragona-València

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

 • A Manresa, Súria i Berga (ample mètric)
 • A Igualada (ample mètric)
 • A Sabadell i Terrassa