Accessos terrestres i comunicacions interiors


Carretera

Una via de circumval·lació de 13 km de llarg connecta els diferents molls i zones d'emmagatzematge al llarg del contorn del port de Barcelona. Aquesta carretera disposa de dos carrils en cada sentit, en la major part del recorregut.

A part de la xarxa perifèrica de circumval·lació, hi ha vies d'accés i de servei a cada moll, però tenen un caràcter secundari en comparació amb la via principal de circulació, abans descrita.

Mesures gàlib dels principals accessos al recinte portuari

El Port de Barcelona disposa d'una línia d'autobús 88 pròpia que recorre el recinte portuari, amb origen en la avenida Paral·lel, al costat de l'estació de Metro Paral·lel de les línies 2 i 3; i les línies d'autobús D20, H14, V11, 21, 91, 120 i 121.

BUS 88
Horaris i recorregut *
*
A partir de dijous 11 de novembre la parada de bus "Moll Sud"(codi 110008) estarà anul.lada provisionalment durant unes tres setmanes. La parada alternativa més propera és la de "Moll Sud-Moll Oest" (codi 110007).

Hi ha una altra línia d'autobús, la PR4, que uneix la ZAL Port i la ZAL PRAT, i la terminal BEST amb l'estació de Metro El Prat Estació i el servei de Rodalies-RENFE.

BUS PR4
Horaris i recorregut

Ferrocarril

Pels que fa a les comunicacions interiors per ferrocarril des del moll del Ponent cap al sud, tots els molls disposen d'acccés ferroviari, bé amb l'ample de Renfe (1,668 m), bé amb l'ample dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (1 m), o bé de tipus mixt.

La xarxa ferroviària del Port es de 29 km, dels quals 9,05 km són d'ample ibèric; 4,54 km, d'ample métric; 5 km d'ample mixt (ibèric, mètric); 8 km d'ample mixt (ibèric- ample europeu) i 2,25 km d'ample mixt (ibèric -europeu, mètric). La resta són vies origen - destinació.

Renfe serveix una demanda diversa de tràfic: contenidors, càrrega general no contenitzada, sòlids a granel, i líquids a granel.

Els Ferrocarrils de la Generalitat serveixen des del moll de Contradic el flux de potasses que s'embarca a Barcelona.

El moll Sud disposa d'una terminal ferroviària pròpia.

El moll Príncep d'Espanya disposa d'una terminal ferroviària pública polivalent, principalment dedicada a cotxes, siderúrgics i contenidors.

 

Accessos terrestres

El Port de Barcelona està situat tocant a un nus d'infraestructures per al transport terrestre. Es tracta d'una xarxa ferroviària i d'autopistes que acosten el port al seu hinterland.

Entenent que la ronda, una via ràpida traçada al llarg del perímetre de la ciutat de Barcelona, passa a tocar del Port, l'accés a la xarxa de carreteres és immediat.

Les principals vies són:

 • Autopista AP-2, que enllaça amb el centre del país, Aragó i l'A-68 al nord d'Espanya i frontera francesa per Irun.
 • Autopista de la Mediterrània AP-7, que enllaça pel sud amb llevant, centre d'Espanya i al nord amb la frontera francesa i la xarxa europea d'autopistes.
 • Autopista AP-9, que enllaça amb l'AP-7 a la frontera francesa per la Jonquera.
 • Autopista C-32, que enllaça amb el sud i llevant del país.
 • Autopista C-58 a Sabadell, Terrassa i Manresa, que enllaça amb l'eix del Llobregat i a través del túnel del Cadí amb França per Puigcerdà i el túnel del Pimorent.
 • Autopista C-31, que enllaça amb la Nacional II a la frontera francesa.
 • Nacional II, a l'oest, centre i nord del país.
 • Nacional C-17, amb la frontera francesa per Puigcerdà.
 • Nacional 150, amb Sabadell, Terrassa i Manresa.
 • Nacional 340, que enllaça amb el sud i llevant del país.
   

Accessos Ferrocarril

Les vies dels ferrocarrils que enllacen el port i la rodalia amb la resta del país són les següents:

Renfe (ample ibèric)

 • A Port-Bou (França) per Mataró i Granollers
 • A Puigcerdà (França)
 • Al centre, oest i nord del país per: Manresa-Lleida, Sant Vicenç-Lleida, Tarragona-Saragossa
 • A l'oest, sud i llevant del país per: Tarragona-València

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

 • A Manresa, Súria i Berga (ample mètric)
 • A Igualada (ample mètric)
 • A Sabadell i Terrassa