Descripció general

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) juguen un important paper en el canvi climàtic. Els efectes de les emissions dels GEH són a nivell global, amb independència del lloc en què s'emeten. A més, gairebé tots els sectors industrials i d'activitats de serveis tenen associats emissions de GEH degudes al consum energètic, la generació de residus i a la mobilitat.

Adoptar estratègies per reduir les emissions de GEH comença a ser cada vegada més una necessitat per als ports ja que aquests representen nodes de la cadena logística de transport de mercaderies i contribueixen a la petjada de carboni dels productes que passen per un port. Els clients de la mercaderia estan cada vegada més preocupats per la petjada de carboni del cicle de vida dels seus productes i demanen maneres i rutes de distribució dels seus productes o materials que siguin baixos en emissions de GEH, ja que el transport és la major contribució a la petjada de carboni de molts productes.

Atenent aquesta importància que té per als ports la lluita contra el canvi climàtic, el Port de Barcelona ha implementat una estratègia per reduir les emissions de GEH basada en tres pilars: a nivell de l'organització Autoritat Portuària, a nivell de la mercaderia que mou el port i a nivell de les cadenes logístiques que trien el port de Barcelona com a node.