Identificació:
Proposta de projecte:
2019-EU-TM-0234-S
Número d'acord:
INEA/CEF/TRAN/M2019/
M2019/2089031

Planificació del projecte:
Data d'inici: Gener 2020
Data de finalització: Juny 2023
Estat: En procés

Participants:
Líder del projecte:
Fundació Valenciaport
Soci del projecte:
Autoritat Portuària de Barcelona
Estats involucrats:
Itàlia, Alemanya, Grècia, Espanya, Bulgària, Rumania, Eslovènia i Portugal

Pressupost:
Costos totals elegibles:
7.290.800 €
Contribució de TEN-T:
3.480.120 €
Aportació TEN-T:
48%
Aportació de l'APB:
228.000 €
Programa de suport:

2019 Connecting Europe Facility Transport MAP


Descripció del projecte:

Aquest projecte reuneix ports de 9 diferents països de la UE que volen fer la transició cap a combustibles alternatius.

El projecte inclou accions preparatòries per a la construcció de les infraestructures de connexió elèctrica de vaixell a moll (OPS).

L'objectiu és assolir un estat preconstruït als diferents ports.


Objectius:

Els principals objectius principals d'aquesta acción són:

· Realitzar tots els estudis i treballs d'enginyeria necessaris que permetin la futura construcció d'infraestructures portuàries conegudes com a OPS (Onshore Power Supply) o Ironing Cold, de manera que, un cop finalitzat l'actual projecte, es pugui dur a terme abans de finalitzar 2025.
· Els projectes busquen aconseguir una harmonització tècnica i legal de nivell europeu que permeti estandarditzar els processos de subministrament elèctric als vaixells. Alhora, permetrà reduir els costos energètics dels vaixells que operen al Port de Barcelona, millorant la seva competitivitat.