Identificació:
Proposta de projecte:
2014-EU-TM-0732-S
Número d'acord:
INEA/CEF/TRAN/M2014/1026196

Planificació del projecte:
Data d'inici: Gener 2014
Data de finalització: Desembre 2020
Estat: En execució

Participants:
Líder del projecte:
Enagas Transporte, S.A.U.
Socis del projecte:
Port de Barcelona, Port de Valencia, Fundación Valenciaport, A.P. Gijón, A.P. de Cartagena, A.P. de Tarragona, Puertos del Estado, DGMM, A.P. Vigo, A.P. Tenerife, i fins a 42 socis.
Estats involucrats:
Espanya i Portugal.

Pressupost:
Costos de subvenció totals:
33.295.760 €
Contribució de TEN-T:
16.647.880€
Finançament de TEN-T:
50%
Finançament de l'APB:
326.625€
Programa de suport:

2014 Multiannual Call

Enllaços d'interès:
Core LNGas Hive Website
Innovation and Networks Executive Agency
European Comission


Descripció del projecte:

La Directiva 2014/94/EU del Parlament Europeu i del Consell del 22 d'octubre del 2014 en el desplegament de combustibles alternatius va definir un marc comú de mesures per al desplegament de la infraestructura de combustibles alternatius a la Unió Europea per minimitzar la dependència del petroli i per mitigar l'impacte ambiental del transport.

L'objectiu general de l'acció és fomentar l'ús del GNL a la Península Ibèrica i a la UE, donar suport a la implementació de l'estructura de GNL per a les operacions de transport marítim i les operacions portuàries al llarg de les seccions espanyola i portuguesa de l'Atlantic and Mediterranean Core Network Corridors en línia amb els plans de treball del corredor corresponent. Per tant, contribueix de manera significativa a l'estratègia europea d'implementació de combustibles alternatius. L'acció, incloent els estudis i les implementacions pilot de la vida real, es duen a terme a Espanya i Portugal.




Objectius:

Els principals objectius de l'acció són:

· Contribuir al Marc de Polítiques Nacionals d'Espanya i Portugal, a fi de que el progrés institucional i el tecnològic vagin al mateix ritme, i es puguin complir els requisits de la Directiva 2014/94/EU.

· Proporcionar un full de ruta i un pla d'inversions per ampliar els resultats de les 11 implementacions pilot integrades, amb l'objectiu d'aconseguir un major desplegament comercial en infraestructures de GNL i en equips per als serveis de transport marítim i serveis portuaris al llarg dels dos corredors de la Península Ibèrica. Aquest objectiu s'aconseguirà mitjançant la implementació d'onze assajos reals a Espanya i fent front a la falta d'un enfocament harmonitzat i coordinat en la logística del GNL i en el desenvolupament d'infraestructura i equips, que impedeix les economies d'escala en oferta i demanda necessàries per al desplegament del GNL com a combustible per al transport.

Participació de l'APB:

L'APB pren part en el projecte amb quatre activitats:

· Transformació d'una gavarra per subministrar GNL als bucs.
· Disseny d'un remolcador propulsat per GNL.
· Construcció d'una embarcació ro-ro amb unitat mòbil generadora de gas durant el hoteling.
· Adaptació de dues Straddle Carriers propulsades per motor de GNL.

Resultats esperats:

· Oferir el saber-fer a altres països europeus per al desenvolupament i expansió del sector del GNL.
· Desenvolupar una cadena de logística i distribució segura i eficient per al GNL, integrada en el sector del transport; particularment el transport marítim a la Península Ibèrica.
· La promoció de les energies netes en el transport, promoguda per la Unió Europea.

Documents descarregables:

Estudi de viabilitat tècnica de la transformació a gas de dues Straddle Carrier de les terminals APMT i BEST, situades al Port de Barcelona: estudi d'emissions reals (PEMS) de les màquines sense transformar, disseny preliminar de la transformació a gas dels motors i disseny preliminar de l'emmagatzematge de GNL.
EPM3 Barcelona: Straddle carrier retrofit. Estudi de viabilitat tècnica
EPM3 Barcelona: Straddle Carrier retrofit. Vídeo de la transformació del motor dièsel al gas natural
EPM3 Barcelona: Straddle Carrier retrofit: informe final

Informe final de les proves pilot realitzades als ports de Barcelona, Vigo i Tenerife per al subministrament d'electricitat a un vaixell RoRo de Suardiaz des d'un generador a gas natural construït per Siemens, certificat per al seu ús marí per Bureau Veritas, i alimentat per una planta de gas construïda per HAM. Instal·lació d'equips, proves de control d'emissions i resultats.
EPT1 Barcelona: subministrament d'electricitat a un vaixell RoRo des d'un motor generador de gas natural. Informe final

La responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.