Identificació:
Proposta de projecte:
2014-EU-TM-0732-S
Número d'acord:
INEA/CEF/TRAN/M2014/1026196

Planificació del projecte:
Data d'inici: Gener 2014
Data de finalització: Desembre 2020
Estat: En execució

Participants:
Líder del projecte:
Enagas Transporte, S.A.U.
Socis del projecte:
Port de Barcelona, Port de Valencia, Fundación Valenciaport, A.P. Gijón, A.P. de Cartagena, A.P. de Tarragona, Puertos del Estado, DGMM, A.P. Vigo, A.P. Tenerife, i fins a 42 socis.
Estats involucrats:
Espanya i Portugal.

Pressupost:
Costos de subvenció totals:
33.295.760 €
Contribució de TEN-T:
16.647.880€
Finançament de TEN-T:
50%
Finançament de l'APB:
326.625€
Programa de suport:

2014 Multiannual Call

Enllaços d'interès:
Core LNGas Hive Website
Innovation and Networks Executive Agency
European Comission


Descripció del projecte:

La Directiva 2014/94/EU del Parlament Europeu i del Consell del 22 d'octubre del 2014 en el desplegament de combustibles alternatius va definir un marc comú de mesures per al desplegament de la infraestructura de combustibles alternatius a la Unió Europea per minimitzar la dependència del petroli i per mitigar l'impacte ambiental del transport.

L'objectiu general de l'acció és fomentar l'ús del GNL a la Península Ibèrica i a la UE, donar suport a la implementació de l'estructura de GNL per a les operacions de transport marítim i les operacions portuàries al llarg de les seccions espanyola i portuguesa de l'Atlantic and Mediterranean Core Network Corridors en línia amb els plans de treball del corredor corresponent. Per tant, contribueix de manera significativa a l'estratègia europea d'implementació de combustibles alternatius. L'acció, incloent els estudis i les implementacions pilot de la vida real, es duen a terme a Espanya i Portugal.
Objectius:

Els principals objectius de l'acció són:

· Contribuir al Marc de Polítiques Nacionals d'Espanya i Portugal, a fi de que el progrés institucional i el tecnològic vagin al mateix ritme, i es puguin complir els requisits de la Directiva 2014/94/EU.

· Proporcionar un full de ruta i un pla d'inversions per ampliar els resultats de les 11 implementacions pilot integrades, amb l'objectiu d'aconseguir un major desplegament comercial en infraestructures de GNL i en equips per als serveis de transport marítim i serveis portuaris al llarg dels dos corredors de la Península Ibèrica. Aquest objectiu s'aconseguirà mitjançant la implementació d'onze assajos reals a Espanya i fent front a la falta d'un enfocament harmonitzat i coordinat en la logística del GNL i en el desenvolupament d'infraestructura i equips, que impedeix les economies d'escala en oferta i demanda necessàries per al desplegament del GNL com a combustible per al transport.

Participació de l'APB:

L'APB pren part en el projecte amb quatre activitats:

· Transformació d'una gavarra per subministrar GNL als bucs.
· Disseny d'un remolcador propulsat per GNL.
· Construcció d'una embarcació ro-ro amb unitat mòbil generadora de gas durant el hoteling.
· Adaptació de dues Straddle Carriers propulsades per motor de GNL.

Resultats esperats:

· Oferir el saber-fer a altres països europeus per al desenvolupament i expansió del sector del GNL.
· Desenvolupar una cadena de logística i distribució segura i eficient per al GNL, integrada en el sector del transport; particularment el transport marítim a la Península Ibèrica.
· La promoció de les energies netes en el transport, promoguda per la Unió Europea.

Documents descarregables:

Estudi de viabilitat tècnica de la transformació a gas de dues Straddle Carrier de les terminals APMT i BEST, situades al Port de Barcelona: estudi d'emissions reals (PEMS) de les màquines sense transformar, disseny preliminar de la transformació a gas dels motors i disseny preliminar de l'emmagatzematge de GNL.
EPM3 Barcelona: Straddle carrier retrofit. Estudi de viabilitat tècnica
EPM3 Barcelona: Straddle Carrier retrofit. Vídeo de la transformació del motor dièsel al gas natural


La responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.