Identificació:
Proposta de projecte:
2017-EU-TM-0037-W
Número d'acord:
INEA/CEF/TRAN/M2017/1495831

Planificació del projecte:
Data d'inici: Gener 2018
Data de finalització: Desembre 2021
Estat: En procés

Participants:
Líder del projecte:
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (CVT PORT)
Soci del projecte:
Autoritat Portuària de Barcelona
Estats involucrats:
Itàlia, Espanya

Pressupost:
Costos totals elegibles:
21.542.962 €
Contribució de TEN-T:
4.338.865 €
Aportació TEN-T:
20,14%
Aportació de l'APB:
2.138.848 €
Programa de suport:

2017 Multiannual Call


Descripció del projecte:

Segons les previsions oficials, el tràfic de mercaderies a l'enllaç MoS entre els ports de Barcelona i Civitavecchia creixerà al West Med en aproximadament un 2,5% anual en el període 2015-2020. Per aquesta raó, s'estan realitzant inversions en ambdós ports.

Aquesta acció està integrada en un projecte global que apunta donar suport a les inversions en curs en els ports de Barcelona i Civitavecchia per fer front a el creixement de l'trànsit de mercaderies esperat per als propers anys i integrar millor les cadenes logístiques existents.

El projecte global considera a les autopistes dels mars (MoS) com un dels principals impulsors de el comerç internacional dins de la mar Mediterrània. El relatiu atractiu dels ports marítims és una part crucial en la decisió dels transportistes de triar un tram marítim. Això s'aplica tant a l'eficiència dels ports i serveis portuaris en si mateixos, com a la fluïdesa de les seves connexions a l'interior.

L'objectiu d'aquesta activitat és millorar les infraestructures dedicades a les Autopistes de la Mar (MoS) al Port de Barcelona, mitjançant l'ampliació de les instal·lacions terrestres i marítimes.


En el cas de Barcelona, aquest projecte consisteix a adaptar el moll Contradic (que actualment s'utilitza per a càrrega sòlida a granel) per suportar el trànsit SSS. Per millorar i adaptar el moll, són necessaris els següents treballs: el reforç de la molla, l'ampliació de la rampa RoRo existent i l'adaptació de la terminal ferroviària existent per transportar nous vehicles per permetre la distribució a la Mediterrània occidental a través de les línies SSS actuals. Per tant, l'enfocament principal és l'actualització de la infraestructura existent amb l'objectiu d'augmentar la capacitat de MoS.

Aquesta activitat es divideix en dues subactivitats:

1. El reforç del moll Contradic Nord.
2. L'adaptació de l'actual terminal ferroviària al moll Contradic per suportar el trànsit SSS.


Objectius:

Els principals objectius de l'acció són:

• Construcció final de la molla II per tràfic de MoS al port de Civitavecchia. Socis involucrats: Autoritat Portuària de Civitavecchia.
• Actualitzar la infraestructura de MoS al Port de Barcelona.

Socios involucrados: Port de Barcelona