24/03/2021 - Webinar Operacions Triangulars en transFORMAR 4.0


Presentació

 

El 23 de març es va celebrar la jornada formativa Operaciones Triangulares, a càrrec d'en Manel Anguren, international trade consultant, la qual ha estat organitzada per l'equip transFORMAR 0.4 del Port de Barcelona amb una assistència de 122 persones d'empreses del sector de tot l'estat espanyol.

Anguren ha ressaltat la importància de la planificació en aquestes operacions donat que hi han tres grans parts implicades: el propietari de la mercaderia, l'importador – exportador, i el país de destí. Per tant és vital planificar les diferents legislacions entre països i comptar amb els experts en cada cas, donat que ajuda a no cometre errors, a no tenir demores en el lliurament de la mercaderia, a més que comporta estalvis.

Les operacions triangulars poden ser transparents i opaques (en aquest cas conèixer i gestionar bé la documentació aconsegueix la confidencialitat que es precisa), triangulars intracomunitaries (quan s'ha de tenir en compte l' IVA) i extracomunitàries (on els aranzels juguen un paper rellevant si son mixtes o pures).

Qualsevol enviament de mercaderia a l'estranger comporta contactar un intermediari o trader  i amb un transitari o un agent de duanes amb estructura al país d'origen i destí, que coneguin els tràmits, procediments, documents, tarifes, pressupost i que organitzin l'enviament fins el lloc de destí. Ha sigut aleshores quan en Aranguren ha fet la menció envers la importància de treballar amb cadenes logístiques certificades i en el cas concret que avui es parlava amb transitaris i agents de duana certificats per la Marca de Qualitat del Port de Barcelona Efficiency Network.

22/03/2021 - Aragó i Port de Barcelona: una connexió logística imbatible


Més informació

Article de l'Heraldo d'Aragó sobre la importància de la connexió d'aquesta comunitat amb el Port de Barcelona.

Les connexions intermodals entre ambdues i l'oferta logística a les diferents plataformes de l'àrea són la clau de l'èxit.

L'aposta del Port de Barcelona per Aragó ve de lluny, materialitzant-se l'any 2000, quan, entre diferents socis aragonesos, es crea la Terminal Marítima de Saragossa (tmZ), una plataforma de serveis logístics per a importadors, exportadors i operadors de la regió, que l'any passat va registrar un creixement de l'1,3% de TEUs enfront el 2019.

En aquesta terminal operen una mitja de 60 trens setmanals, la majoria dels quals tenen el seu origen o destinació al Port de Barcelona, que està unit a Aragó amb més de 5 serveis diaris.

tmZ s'ha convertit en la primera terminal ferroportuària d'Espanya. No només acull serveis ferroviaris amb el Port de Barcelona sinó també amb altres enclavaments portuaris com Bilbao i Algesires, i amb punts interiors, com Madrid, Burgos o Vitòria, posicionant-se com a hub ferroviari i consolidant a Saragossa com el node central de la connexió ferroviària Cantàbric -Mediterrani que uneix de forma molt eficient i sostenible Bilbao, Saragossa i Barcelona.

16/03/2021 - La Marca de Qualitat Efficiency Network incorpora les bones pràctiques logístiques d'AECOC a les seves auditories


Nota de premsa

Les organitzacions certificades que renoven la seva adhesió a la Marca de Qualitat Efficiency Network a partir d'enguany incorporen també l'avaluació de les bones pràctiques incloses en les Recomanacions de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors (AECOC) per a la Logística (RAL).

El Comitè de Logística i Transport de l'AECOC, en el qual hi són presents els representants de les empreses carregadores i distribuïdores de l'Estat espanyol, elabora unes guies de bones pràctiques logístiques (RAL) que estableixen una sèrie de recomanacions sobre la logística i la distribució.

Tot i ser d'aplicació voluntària, des de la Marca de Qualitat del Port de Barcelona van considerar molt interessant col·laborar i incorporar les seves recomanacions que eren aplicables en l'entorn portuari en l'avaluació de les certificacions Efficiency Network, especialment en els aspectes relacionats amb la planificació i el lliurament i recepció de mercaderia contenitzada.

Les organitzacions certificades per la Marca de Qualitat del Port de Barcelona que superen el 80% de consecució de les bones pràctiques logístiques de l'AECOC veuran reflectida també aquesta fita en el seu certificat Efficiency Network.

25/02/2021 - Jornada de desplegament dels valors de la Marca Efficiency Network del 24 de febrer de 2021

 

La Jornada ha registrat 64 inscrits de 41 organitzacions (que representaven el 45% de les 92 organitzacions que ja han completat el Procés de certificació). La cita com és habitual, ha mantingut un caire participatiu d'una manera activa i en aquest cas online.

L'equip Efficiency Network participa com a fil conductor per unir sota el mateix paraigua de la Marca de Qualitat, el valors que identifiquen a totes les organitzacions adherides.

La convocatòria ha tingut com a objectiu reprendre el contacte per tal de fer extensibles els valors a les noves incorporacions i donar un pas més junts, ja que a causa de la pandèmia, no s'havien tornat a reprendre aquests temes des de febrer de 2020, quan es va fer la seva presentació.

La cita ha mostrat als diferents grups multidisciplinars que han interactuat a diferents sales digitals, diverses dinàmiques on es tractaven cada un dels valors de la Marca amb exemples de formes d'actuació per identificar els GAP's i en quina forma els podem reduir, implementant les bones practiques.