El projecte YEP MED (Youth Employment in Ports of the Mediterranean) va néixer de la necessitat d'adaptar millor les necessitats d'habilitats del mercat laboral i les ofertes d'educació i formació tècnica i professional dual al sector de les comunitats portuàries mediterrànies per contribuir a la creació d'ocupació i facilitar el creixement econòmic productiu. Amb un enfocament especial en els beneficis per a la joventut, i especialment els joves desocupats i sense formació i les oportunitats de les dones, YEP MED augmentarà i millorarà les oportunitats d'ocupació local mitjançant el reforç de les competències que busquen les pimes i les empreses emergents.

Els ports connectats al comerç internacional, el medi ambient i la sostenibilitat, la digitalització, la logística portuària i les xarxes de transport són actualment un dels principals focus de creació d'ocupació de l'Economia verda. A més, l'ecosistema portuari té una alta concentració d'empreses que solen ser més grans que en altres sectors, cosa que permet una inversió més gran i capacitat d'absorció de llocs de treball. Aquest potencial pot influir en l'educació i formació tècnica i professional dual (EFTP) amb esquemes d'inserció orientats a la feina per augmentar l'ocupabilitat de les taxes dels joves desocupants i sense formació i dels joves de les comunitats portuàries logístiques de la regió mediterrània. Davant d'aquest repte, YEP MED proposa incidir en les ofertes d'EFTP i la formació ocupacional orientant-se a tres àrees amb escassetat de competències: comerç exterior, medi ambient i sostenibilitat, digitalització i operacions logístiques portuàries. Desenvoluparà recursos d'EFTP portuaris-logístics adaptats a les necessitats del sector, llançarà programes d'aprenentatge amb inserció laboral i establirà associacions entre els principals grups d'interès dels 7 països representats al projecte.

YEP MED adaptarà 8 currículums de formació a les necessitats reals dels sectors productius, introduint un seguiment personalitzat als estudiants i creant sistemes de control i cursos de formació que abordin qüestions ambientals.

Patrocinadors:
 


Socis:


Socis associats: