2019 - Reserves per operacions de càrrega i descàrrega

Reserves per operacions de càrrega i descàrrega. Procediment per demanar cita per realitzar l'operativa de càrrega / descàrrega a la terminal, per a evitar cues i temps d'estada de camions, reduint així l'impacte mediambiental.

2016 - Comunicació del pes brut verificat dels contenidors (VGM)

Comunicació del pes brut verificat dels contenidors (VGM). A partir de la normativa SOLAS, s'ha de declarar el pes real del contenidor ple. Aquesta comunicació s'ha de fer a la terminal, en cas que es disposi d'un pesatge oficial, o bé demanar sol·licitud de pesatge a la terminal.

2011 - Llistes de càrrega / descàrrega Ro-Ro

Llistes de càrrega/descàrrega Ro-Ro. Disseny del procediment de comunicació de llistes de descàrrega i càrrega per al trànsit rodat entre consignataris i les terminals d'automòbils del Port de Barcelona. També s'inclou en aquest procediment la notificació de les terminals als consignataris de la mercaderia ro-ro realment descarregada o carregada.

2010 - Servei de Coordinació de Posicionaments per a la inspecció de contenidors

Servei de Coordinació de Posicionaments per a la inspecció de contenidors. Introducció de millores en el procediment de gestió operativa de posicionaments per a la inspecció (modalitat "Express" per al tràfic ro-ro, reserva segons franges horàries, etc.).

2009 - Entrada i Sortida de Mercaderies per Ferrocarril (ESMF)

Entrada i Sortida de Mercaderies per Ferrocarril (ESMF). Definició dels intercanvis documentals que s'han de realitzar per tramitar l'entrada i la sortida de mercaderies per ferrocarril al Port de Barcelona.

2008 - Comunicacions entre terminals i Autoritat Portuària
         - Levante sense papers d'exportació
         - Servei de Coordinació de Posicionaments per a la inspecció de contenidors

Comunicacions entre terminals i Autoritat Portuària. Definició dels intercanvis d'informació entre les terminals que manipulen contenidors i l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Levante sense papers d'exportació. Definició del procediment documental duaner d'exportació, incidint especialment en la part del control previ a l'embarcament que s'efectua en el resguard fiscal.

Servei de Coordinació de Posicionaments per a la inspecció de contenidors. Disseny del procediment de gestió operativa del posicionament per a la inspecció de contenidors i altres unitats de càrrega identificables mitjançant una referència única en PIF, a la zona d'inspecció no intrusiva (mitjançant l'escàner de contenidors) i en terminal (esplanada).

2007 - Llistes de càrrega / descàrrega de contenidors

Llistes de càrrega/descàrrega de contenidors. Disseny del procediment de comunicació de llistes de descàrrega i càrrega de contenidors entre consignataris i les terminals del Port de Barcelona. També s'inclou en aquest procediment la notificació de les terminals als consignataris amb el llistat de la mercaderia realment descarregada o carregada.

2006 - Escàner i Serveis d'Inspecció en Frontera

Escàner i Serveis d'Inspecció en Frontera. Treballs relatius a l'intercanvi d'informació en la inspecció no intrusiva de contenidors i participació en la definició de la plataforma ATRAE, que pretenia constituir-se en finestreta única a nivell estatal per a l'accés als Serveis d'inspecció en frontera.

2005 - Ampliació de les comunicacions EDI

Ampliació de les comunicacions EDI. Ampliació de la tramitació documental via EDI a diferents terminals, agents consignataris i dipòsits de contenidors.

2004 - Comunicacions entre operadors, terminals i Duana
         - Entrada i sortida de Mercaderies Terrestre (ESMT)

Comunicacions entre operadors, terminals i Duana. Comunicacions telemàtiques (EDI) entre operadors i terminals i amb la Duana, al camí cap a la simplificació documental.

Entrada i Sortida de Mercaderies Terrestre (ESMT). Intercanvis documentals associats a l'entrada i sortida de mercaderies per via terrestre del recinte portuari.

2003 - Booking i instruccions d'embarcament
         - Contractació de mans d'estiba
         - Factura telemàtica

Booking i instruccions d'embarcament. Definició de la comunicació de les peticions de booking i les Instruccions d'Embarcament al Port de Barcelona.

Contractació de mans d'estiba. Definició del servei de contractació de mans d'estiba de forma telemàtica.

Factura telemàtica. Disseny i implantació del sistema d'intercanvi de factures telemàtiques entre els operadors públics i privats de la Comunitat Logística Portuària.

2001 - So·licitud atracada / MMPP / Factura telemàtica

Sol·licitud atracada / Mercaderies perilloses / Factura telemàtica. Projectes de "Sol·licitud d'atracada", "Extensió de la documentació de mercaderies perilloses" i "Factura telemàtica".

1999 - Entrada i sortida de mercaderies del recinte portuari

Entrada i sortida de mercaderies del recinte portuari. Reenginyeria de tots els procediments documentals associats a l'entrada / sortida de mercaderies del recinte portuari.

1997 - Confirmació de partides
         - Sol·licitud d'atracada
         - Mercaderies perilloses

Confirmació de partides. Definició del servei d'informació sobre "confirmació de partides" entre agents de duana i consignataris per confeccionar la declaració d'importació; serveis d'informació per a la declaració sumària i el despatx de mercaderies.

Sol·licitud d'atracada. Reenginyeria dels procediments associats a la notificació d'arribada i sol·licitud d'atracada, per a l'Autoritat Portuària i Capitania Marítima; simplificant els tràmits documentals i aportant nous mètodes de presentació de la documentació.

Mercaderies Perilloses. Implantació de l'EDI per a la tramitació de documents associats a l'entrada al recinte portuari de mercaderies perilloses.

1995 - Declaració sumària

Declaració Sumària. Creació d'un nou model de declaració sumària per al trànsit marítim, amb la definició dels missatges EDI associats.

1994 - Inici implantació EDI
         - Circuits documentals al Port de Barcelona

Inici implantació EDI. Priorització, realització d'un seguiment de la implantació de l'EDI i millora dels circuits més problemàtics.

Circuits documentals al Port de Barcelona. Realització d'una anàlisi de la situació de partida per part de la Comissió per a la Garantia de la Informació. Aquesta anàlisi es va reflectir al document "Els circuits documentals al Port de Barcelona" (ISBN 84-89349-48-7).