En aquesta secció es poden consultar els procediments aprovats i les guies d'usuari dels missatges EDI vigents. A més a més, l'any 1994, abans de l' inici dels treballs, es va realitzar una anàlisi de la situació de partida, que es recull a la Guia dels Processos Documentals, actualitzada l'any 2002.

També es pot accedir a les bases de dades de la majoria de codis que s'utilitzen als esmentats procediments. Aquestes bases de dades s'actualitzen diàriament.

Accés Serveis EDI

Durant l'any 2020, la pandèmia de COVID-19 ha infectat a milions de persones i s'ha cobrat la vida de més d'un milió i mig de persones, sense que hi hagi cap país que s'hagi vist exclòs. A nivell global, s'han hagut d'adoptar mesures a fi de reduir la interacció entre les persones per limitar la propagació de la malaltia i, com a conseqüència d'això, l'activitat econòmica mundial s'ha reduït dràsticament.

Durant l'aplicació del primer estat d'alarma, el segon trimestre de 2020, les empreses i administracions de la Comunitat Portuària de Barcelona van adoptar una sèrie de mesures excepcionals que, en gran part, es recullen en aquest document que és el resultat d'un grup de treball del Fòrum telemàtic.

Document de millors pràctiques durant la crisi del COVID-19


PROCESSOS RELATIUS AL TRANSPORT

Contractació del transport marítim

Procediment de contractació del transport marítim (v.2.0) (en castellà)

Guies de missatges:

Títol Versió Data
Guia de l'usuari del missatge IFTMCSp per a la comunicació de les peticions de Booking (IFTMCS), (en castellà) 2.0 Novembre 2010
Guia de l'usuari del missatge EDI per a la comunicació de les instruccions d'embarcament (IFTMCS), (en castellà) 3.0 Novembre 2010
Guia de l'usuari del missatge EDI per a la confirmació de booking (IFTMBC) (en anglès) 2.0 Gener 2008Llistes de descàrrega/càrrega

Procediment de llistes de descàrrega/càrrega (v. 1.4, abril de 2013)

Guies de missatges vàlides per al tràfic de contenidors, automòbils i càrrega rodada (abril de 2013) (per al tràfic de contenidors no suposen cap canvi de contingut respecte de la versions anteriors):

Títol Versió Data
Guia de l'usuari del missatge EDI per a la comunicació de les llistes de descàrrega/càrrega (COPRAR) 2.2 Abril 2013
Guia de l'usuari del missatge EDI per a la comunicació de les llistes de descàrrega/càrrega (COPRAR)(inclou comunicació del VGM) 4.0 Març 2016
Guia de l'usuari del missatge EDI per a la comunicació dels informes de descàrrega/càrrega (COARRI) 2.2 Maig 2013Entrada Terrestre de Mercaderies

Procediment d'entrada terrestre de mercaderies al Port de Barcelona (v3.1 febrer de 2019) (en castellà)
Pla de contingències (v3.0 març de 2014) (en castellà)

Guies de missatges:

Títol Versió Data
Guia de l'usuari del missatge EDI de lliurament del contenidor buit (entréguese del contenidor buit) (E01) 3.1 Desembre 2014
Guia de l'usuari del missatge EDI d'admissió de la mercaderia(admítase)(E02)(inclou comunicació del VGM) 7.2 Juny 2016
Guia de l'usuari del missatge EDI de la petició i l'ordre de transport (E03) 5.3 Octubre 2014
Guia de l'usuari del missatge EDI de preavís de recollida del contenidor buit (E04) 3.0 Setembre 2017
Guia de l'usuari del missatge EDI de preavís de lliurament de la mercaderia (E05) 2.0 Setembre 2017
Guia de l'usuari del missatge EDI de notificació de sortida de contenidors buits (E06) 2.7 Agost 2012
Guia de l'usuari del missatge EDI de notificació d'entrada de mercaderia (E07) 5.1 Agost 2012
Guia de l'usuari del missatge EDI d'acusament de recepció (ES0) 2.0 Setembre 2017Trasllat de contenidors

Procediment de trasllat de contenidors (v2.1 febrer de 2008)
Inclou els canvis aprovats pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària en data 30 de gener de 2008 (en castellà)

Pla de contingències (v2.0 novembre de 2007) (en castellà)

Trasllat de contenidors plens entre terminals (trànsits marítims)
Guies de missatges:

Títol Versió Data
Guia de l'usuari del missatge EDI de lliurament de contenidors (entréguese) (T01) 1.4 Gener 2008
Guia de l'usuari del missatge EDI d'admissió de contenidors (admítase) (T02) 2.0 Octubre 2014
Guia de l'usuari del missatge EDI de l'ordre de trasllat de contenidors (T03) 1.5 Octubre 2014
Guia de l'usuari del missatge EDI de preavís de recollida de la mercaderia (I06), (missatge del procediment de sortida terrestre de mercaderies) 5.0 Setembre 2017
Guia de l'usuari del missatge EDI de preavís de lliurament de la mercaderia (E05), (missatge del procediment d'entrada terrestre de mercaderies) 2.0 Setembre 2017
Guia de l'usuari del missatge EDI de notificació de sortida de la mercaderia (I08), (missatge del procediment de sortida terrestre de mercaderies) 5.2 Agost 2012
Guia de l'usuari del missatge EDI de notificació d'entrada de mercaderia (E07), (missatge del procediment d'entrada terrestre de mercaderies) 5.1 Agost 2012
Guia de l'usuari del missatge EDI d'acusament de recepció (ES0) 2.0 Setembre 2017


Trasllat de contenidors buits entre dipòsits de contenidors (o entre terminals que actuen com a dipòsits de contenidors)
Guies de missatges:

Títol Versió Data
Guia de l'usuari del missatge EDI de lliurament de contenidors (entréguese) (T01) 1.4 Gener 2008
Guia de l'usuari del missatge EDI d'admissió de contenidors (admítase) (T02) 2.0 Octubre 2014
Guia de l'usuari del missatge EDI de l'ordre de trasllat de contenidors (T03) 1.5 Octubre 2014
Guia de l'usuari del missatge EDI de preavís de recollida del contenidor buit (E04), (missatge del procediment d'entrada terrestre de mercaderies) 3.0 Setembre 2017
Guia de l'usuari del missatge EDI de preavís de lliurament del contenidor buit (I07), (missatge del procediment de sortida terrestre de mercaderies) 3.0 Setembre 2017
Guia de l'usuari del missatge EDI de notificació de sortida de contenidors buits (E06), (missatge del procediment d'entrada terrestre de mercaderies) 2.7 Agost 2012
Guia de l'usuari del missatge EDI de notificació d'entrada decontenidors buits (I09), (missatge del procediment de sortida terrestre de mercaderies) 2.6 Agost 2012
Guia de l'usuari del missatge EDI d'acusament de recepció (ES0) 2.0 Setembre 2017Sortida Terrestre de Mercaderies

Procediment de sortida terrestre de mercaderies al Port de Barcelona (v3.1 febrer de 2019) (en castellà)
Pla de contingències (v3.0 març de 2014) (en castellà)

Guies de missatges:

Títol Versió Data
Guia de l'usuari del missatge EDI de sol·licitud de confirmació de partida (I01) 4.1 Gener 2002
Guia de l'usuari del missatge EDI de confirmació de despatx (I01') 2.2 Octubre 2001
Guia l'usuari del missatge EDI de confirmació de partida i de factura proforma (I02) 0.1 Febrer 2008
Guia de l'usuari del missatge EDI de lliurament de la mercaderia (entréguese) (I03) 5.0 Juliol 2009
Guia de l'usuari del missatge EDI del document d'admissió del contenidor (admítase del contenidor buit) (I04) 3.5 Desembre 2016
Guia de l'usuari del missatge EDI de la petició i ordre de transport (I05) 5.2 Octubre 2014
Guia de l'usuari del missatge EDI de preavís de recollida de la mercaderia (I06) 5.0 Setembre 2017
Guia de l'usuari del missatge EDI de preavís de lliurament del contenidor buit (I07) 3.0 Setembre 2017
Guia de l'usuari del missatge EDI de notificació de sortida de la mercaderia (I08) 5.2 Agost 2012
Guia de l'usuari del missatge EDI de notificació d'entrada de contenidors buits (I09) 2.6 Agost 2012
Guia de l'usuari del missatge EDI d'acusament de recepció (ES0) 2.0 Setembre 2017Entrada i sortida de Mercaderia per Ferrocarril

Procediment d'entrada i sortida de mercaderies per ferrocarril al Port de Barcelona (ESMF) (v1.1 novembre de 2010)
Procediment d'entrada i sortida de mercaderies per ferrocarril al Port de Barcelona (ESMF) (v2.0 desembre de 2016) (Pendent d'implantar)

Guies de missatges (Versions susceptibles de modificació al llarg de la fase de desenvolupament de les aplicacions)

Entrada per ferrocarril. S'usaran els missatges E01, E02, E03, E06 i E07 del procedimento d'Entrada Terrestre de Mercaderies, a més de

Títol Versió Data
Guia EDIFACT COPRAR per a Ferrocarril (desenvolupada conjuntament amb els ports de Bilbao i València) 0.5 Desembre 2016
Guia EDIFACT COARRI per al Ferrocarril 0.3b Juliol 2021

Sortida per ferrocarril. S'usaran els missatges I03, I04, I05, I08 e I09 del procediment de Sortida Terrestre de Mercaderies, a més de:

Títol Versió Data
Guia EDIFACT COPRAR per a Ferrocarril (desenvolupada conjuntament amb els ports dada conjuntament amb els ports d 0.5 Desembre 2016
Guia EDIFACT COARRI per al Ferrocarril 0.3b Juliol 2021

Quan s'emprin les guies de les ordres de transport pel transport per ferrocarril (guies E03, I05 i T03) s'haurà de tenir en consideració el document Aclariments sobre l'ús de les guies d'usuari del missatge EDI IFTMIN (versió 3, octubre de 2023)


PROCESSOS RELATIUS A CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS

Posicionament de contenidors per a inspecció

Procediment que regula el posicionament de contenidors per a la seva inspecció:

Títol Versió Data
Procediment de gestió operativa per a posicionament de contenidors 2.5 Abril 2013
Guideline for the UN/EDIFACT D00B COHAOR (versió anglesa) 1.8 Octubre 2019
Guideline for the UN/EDIFACT D00B SANCRT (versió anglesa) 1.5 Abril 2013
Guia d'usuari del missatge EDI COPINO de retorn a piles (imprevist) 2.0 Setembre 2017Declaracions Sumàries i Manifestos de Càrrega

Procediment de presentació de la declaració sumària de dipòsit temporal al Port de Barcelona (en castellà) (v.2.1 - abril 2019)
Procediment de presentació del manifest de càrrega al Port de Barcelona (en castellà) (v.2.1 - abril 2019)

Guia de missatges:

Títol Versió Data
Guia d'Usuari dels missatges EDI per a la presentació de les declaracions sumàries de descàrrega i els manifestos de càrrega en el Port de Barcelona (versió comuna amb Puertos del Estado) 3.8 Abril 2022Declaracions Duaneres (DUA)

Aquests procediments estan regulats per l'Agència Tributària i es poden trobar a la seva web.Declaració de Mercaderies Perilloses

Procediment del tractament de les mercaderies perilloses al Port de Barcelona (en castellà)

Guies de missatges:

Títol Versió Data
Guia de l'usuari dels missatges EDI de notificació de mercaderies perilloses 5.0 Agost 2012
Guia del missatge EDI d'autorització d'entrada de Mercaderies Perilloses (Comunicació entre l'APB i la terminal) 5.0 Octubre 2012
Notificació de les terminals a l'APB de la ubicació de les mercaderies perilloses 1.0 Març 2013
Guia del missatge HAZMAT (mercaderies perilloses a bord del vaixell) 3.0 Març 2013Duaner d'exportació

Procediment pel que l'Autoritat Portuària rep la llista de contenidors a embarcar i pot validar (contra les notificacions de despatx d'exportació) que els contenidors estiguin despatxats:

Títol Versió Data
Procediment duaner d'exportació (en castellà) 1.1 Març 2012Comunicacions entre APB i terminals de càrrega

Intercanvis d'informació entre l'Autoritat Portuària de Barcelona i les terminals de càrrega:

Títol Versió Data
Intercanvis d'informació entre l'Autoritat Portuària de Barcelona i les terminals de càrrega (en castellà) 4.0 Maig 2013Inspecció no intrusiva (escàner)

Procediment de la Duana pel que es determinen els intercanvis documentals associats al trasllat d'una unitat de transport (contenidors, remolcs, ...) a la Zona d'Inspecció Secundària on s'inspeccionaran amb mètodes no intrusius:

Títol Versió Data
Procediment d'inspecció no intrusiva (escàner) (en castellà) 2.0 Abril 2013Comunicació del pes brut verificat dels contenidors (VGM)

Procediment de comunicació del pes brut verificat dels contenidors entre les parts implicades (en castellà) (versió 1.2, maig de 2016)
Verified Gross Mass (VGM) communication procedure at the Port of Barcelona (versió 1.2, maig 2016):

Guies de missatges:

Títol Versió Data
Guia d'usuari del missatge COPARN E02 (document d'admissió de la mercaderia) (en castellà) 7.2 Juny 2013
Guia d'usuari del missatge COPRAR (llistes de descàrrega/càrrega) (en castellà) Març 2016
Guia d'usuari del missatge VERMAS (verificació de la massa) (en anglès) 1.4 Febrer 2017PROCESSOS RELATIUS AL VAIXELL

Gestió d'Escales

Procediment integrat d'escalas (v.3.0b - abril 2019)

Guies de missatges:

Títol Versió Data
Guia del missatge EDI de sol·licitud d'escala (BERMAN) 4.1.5 Maig 2022
Guia del missatge EDI de notificació de residus (WASDIS)(pendent d'implantar l'informe de recollida i l'informe complementari) 4.4 Agost 2022
Guia del missatge EDI de llistes de tripulants i passatgers (PAXLST) 4.1.2 Abril 2020
Guia del missatge EDI de llistes de mercaderies perilloses 4.1 Desembre 2014Sol·licitud de Mans d'Estiba

Procediment de sol·licitud i assignació de mans d'estiba al Port de Barcelona:

Títol Versió Data
Procediment de sol·licitud i assignació de mans d'estiba al Port de Barcelona 2.0 Gener 2014PROCESSOS SUPORT

Facturació telemàtica

Procediment de facturació telemàtica i liquidació de taxes al Port de Barcelona (en castellà) (v.2.1 - abril 2019)

Guies de missatges:

Títol Versió Data
Guia de l'usuari del missatge EDI de factura telemàtica (en castellà) 1.4 Octubre 2009


Acords:

Títol Versió Data
Acord d'intercanvi de factures (en castellà) - Octubre 2004