En aquest apartat s'han inclòs tots aquells arxius, taules i/o bases de dades que d'alguna manera estan implicats en el procés de missatges via EDI de les àrees següents: manifestos/declaracions sumàries, escales i mercaderies perilloses.

Per taula entenem aquell conjunt d'informació aparellada, que manté entre si una relació biunívoca; per exemple: el codi de port (ESBCN) amb la seva interpretació (Barcelona).

Com a arxius o bases de dades entenem tota la resta d'informació estructurada.

Hi ha dos tipus de continguts, un en format PDF i l'altre en format XML:

- Els formats PDF són la definició detallada en format text, del significat de cada columna de dades, dels arxius XML corresponents. - I els XML contenen les dades pròpiament dites, corresponents a cada una de les definicions anteriors.


Per llegir els arxius PDF necessitareu l'Acrobat Reader versió 5.0 o superior. Per llegir els arxius XML necessitareu un programa amb capacitat per llegir arxius d'aquest tipus o l'Excel versió 2002 o superior.

La transferència a la web dels arxius, taules i/o bases de dades implicades en l'entorn EDI es fa diàriament sempre que hagin estat modificades el mateix dia. En cas contrari es manté la versió ja existent.

Els continguts d'aquesta secció seran flexibles i dinàmics en funció tant de les necessitats contractuals dels missatges i aplicacions de l'entorn EDI com de les peticions de la Comunitat Portuària.