Plataforma tecnològica

Xarxa

Facilita la comunicació simultània entre APB, estibadors, terminals, duanes, transitaris, consignataris, agents de duanes, importadors, exportadors, navilieres..., fet que permet disminuir els temps i costos de les transaccions.

Reenginyeria

Simplifica i automatitza els procediments documentals vinculats al tràfic de mercaderies.

Seguretat

Portic assegura la confidencialitat de les comunicacions mitjançant l'encriptació, comprovació d'identitat d'emissor i receptor, registre i custòdia de documents, confirmació de lliuraments, etc.

Uniformitat

Unificant estàndards de comunicació Portic permet la connexió entre els diferents sistemes de la Comunitat Portuària.

Control

Traçabilitat completa que agilitza la gestió de les operacions.