La missió del Fòrum Telemàtic és establir les directrius i objectius generals dels projectes de millora, realitzar el seu seguiment i contrastar els resultats dels nous procediments dissenyats per agilitar els processos físics o documentals associats al pas de les mercaderies i dels mitjans de transport pel Port de Barcelona.

En el Fòrum Telemàtic hi ha representats els col·lectius de la Comunitat Logística-Portuària: consignataris, empreses estibadores, agents de duanes, transitaris, Duana, Autoritat Portuària, Serveis d'Inspecció en Frontera, usuaris del transport marítim i PORTIC. A més, en projectes puntuals, es convida a les reunions a altres col·lectius quan es discuteixen aspectes o problemes en què estan implicats, tal i com es va fer amb RENFE l'any 2009 quan es va dissenyar el procediment d'entrada i sortida de mercaderies per ferrocarril.