El Fòrum Telemàtic, que es reuneix aproximadament cada sis setmanes, estableix les directrius i objectius generals, realitza el seguiment i analitza els resultats dels nous procediments dissenyats per agilitar els processos físics o documentals associats al pas de les mercaderies i dels mitjans de transport pel Port de Barcelona.

El Fòrum Telemàtic actua com a òrgan consultiu davant de les propostes de millora dels grups de treball coordinats per l'Autoritat Portuària. Una vegada validats els procediments al Fòrum Telemàtic, aquests s'eleven al Consell Rector del Pla Estratègic i la Qualitat, màxim òrgan interorganitzacional del Port de Barcelona.

La implantació la realitzen els diferents agents involucrats en cada procediment, canalitzant-se el seguiment a través del propi Fòrum Telemàtic.

És important destacar també el caràcter de grup d'opinió del Fòrum Telemàtic respecte a la dinàmica, impacte i regulació de les noves tecnologies al sector logístic-portuari també a nivell estatal i internacional.