Aquests Grups de Treball, coordinats pel departament de Relacions Externes, estan presidits per un membre de la Comunitat Portuària i coordinats per un membre de l'Autoritat Portuària de Barcelona, es varen crear amb la finalitat d'estudiar i/o desenvolupar temes puntuals així com impulsar i implementar nous projectes. Els grups de treball eleven les seves propostes per ser aprovades pel Consell Rector.

Fòrum Telemàtic

La missió del Fòrum Telemàtic és definir, optimitzar i harmonitzar els procediments documentals associats al pas de les mercaderies i dels mitjans de transport pel Port de Barcelona.

Sostenibilitat - RSC

Contribuir a la millora del comportament socialment responsable del Port de Barcelona, dinamitzant amb els criteris de responsabilitat social, prevenció de riscos laborals i mediambientals a les empreses de la Comunitat Portuària segons els objectius establerts.

Estratègia i Innovació

Generar prosperitat en el nostre entorn i impulsar la generació de nous conceptes, negocis, serveis, instal·lacions, etc. per tal d'assegurar el desenvolupament constant i sostenible de la Comunitat Portuària.

Qualitat

Aportar, a través de l'anàlisi i el debat, propostes concretes de millora en els processos de la Comunitat Portuària i que puguin suposar un benefici significatiu en l'oferta de serveis del Port.

Fòrum del Transport Terrestre

Promoure l'ús del transport ferroviari en el Port i organitzar les actuacions conjuntes de tota la Comunitat Logística vinculades al transport per carretera de les terminals marítimes i interiors del Port de Barcelona, des de la màxima seguretat, qualitat, i protecció del medi ambient, a més d'aconseguir la integració i la regulació d'aquest sector.

Màrqueting i Comercial

Generar estratègia comercial per a la Comunitat Portuària, tant en el hinterland com al foreland.

Short Sea Shipping

Potenciar i facilitar mecanismes de desenvolupament i millora del Short Sea Shipping al Port de Barcelona.

Formació i Ocupació

Proporcionar a les empreses del sector, a través de les associacions, un espai on donar a conèixer les característiques de la seva activitat i els perfils professionals que necessiten per desenvolupar-se de forma adequada i promoure una formació de qualitat aliniada a les necessitats presents i futures del sector logístic i portuari.