Aquests Grups de Treball, coordinats pel departament de Relacions Externes, estan presidits per un membre de la Comunitat Portuària i coordinats per un membre de l'Autoritat Portuària de Barcelona, es varen crear amb la finalitat d'estudiar i/o desenvolupar temes puntuals així com impulsar i implementar nous projectes. Els grups de treball eleven les seves propostes per ser aprovades pel Consell Rector.

Fòrum Telemàtic

Definir, optimitzar i harmonitzar els procediments documentals associats al pas de les mercaderies i dels mitjans de transport pel Port.

Sostenibilitat

Contribuir a la millora del comportament social responsable del Port, dinamitzant la Comunitat Portuària amb els criteris i objectius de responsabilitat social, prevenció de riscos laborals i mediambientals establerts.

Seguretat

La missió del Grup de Seguretat és compartir informació, coneixements i experiències relacionades amb la seguretat al Port de Barcelona.

Estratègia i Innovació

Generar prosperitat a la Comunitat, incrementant la competitivitat dels clients a través de la provisió eficient i sostenible de serveis logístics i de transport. Impulsar nous conceptes, negocis, serveis, instal·lacions, etc. per assegurar el desenvolupament constant i sostenible de la Comunitat Portuària.

Qualitat

Aportar propostes concretes de millora en els processos de la Comunitat Portuària i que puguin suposar un benefici significatiu en la oferta de serveis del Port.

Creuers

La missió del grup és la d'alinear estratègies i dissenyar un pla d'acció a nivell local per a un desenvolupament sostenible del turisme de creuers. Les accions que es decideixin s'emmarcaran en un pla de comunicació que posi en valor les virtuts i veritats de la industria dels creuers.

Formació i Ocupació

Disposar de suficients professionals ben preparats des d'una perspectiva europea i global, afavorint que les persones estudiants puguin compatibilitzar la formació en centres educatius i en entorns laborals reals.

Medi Ambient

Servir de taula d'intercanvi de bones practiques i millors tècniques per a l'excel·lència en la gestió ambiental de les concessions i serveis del Port, alhora que també promoure debats sobre aspectes ambientals que ens afecten a tota l'activitat portuària i que son d'interès per a la majoria. Tot això amb l'objectiu de tenir un posicionament comú de tots els actors del Port des del punt de vista ambiental que incorpori la innovació, la sostenibilitat i la proactivitat.

Logística de l'Automòbil i Ro-Ro

Optimitzar la cadena logística de distribució de vehicles acabats, especialment en el seu pas pel Port de Barcelona.

Màrqueting i Comercial

Generar estratègia comercial per la Comunitat Portuària, tant en el hinterland com al foreland.

Short Sea Shipping

Potenciar i facilitar mecanismes de desenvolupament i millora del Short Sea Shipping (SSS) en el Port de Barcelona.

Fòrum del Transport Terrestre

Promoure l'ús del transport ferroviari al Port i organitzar les actuacions conjuntes de tota la Comunitat Logística vinculada al transport per carretera de les terminals marítimes i interiors; amb la màxima seguretat, qualitat, protecció del medi ambient. Aconseguir la integració i regulació del sector.