Suport a la Implantació

L'èxit depèn d'una implantació efectiva. Portic ajuda a minimitzar els costos d'implantació i el temps de desenvolupament.

- Assessorament: òptima integració de sistemes.
- Gestió de projectes: planificació, seguiment i control de les activitats i dels recursos que intervenen en la integració de sistemes (incloent en alguns casos la programació).

Suport a les operacions

Garanteixen que els usuaris facin un ús eficaç dels serveis.

- Atenció al client: personalitzat i ininterromput en horari laboral (08:00 – 20:00h), orientat a la resolució d'incidències tècniques i operatives. Els professionals que configuren el servei d'atenció al client formen un equip altament qualificat en el coneixement de l'operativa portuària.
- Formació: contínua i personalitzada per garantir la minimització d'incidències, errors i maximització de tots els beneficis del sistema.