L'Escola Europea - Intermodal Transport és el centre europeu de referència per a la formació en logística i transport intermodal. L'objectiu és promoure el transport intermodal com a base per al desenvolupament d'una logística sostenible a Europa.

L'organització centra les seves activitats en tres àrees: Oficina de Projectes i Innovació, Formació i Comunicació, i Coneixement i Investigació.

L'Escola va iniciar la seva activitat en 2006 com a centre de formació per a professionals i estudiants europeus del món de la logística, la gestió del transport i el comerç internacional. Anys després, ha guanyat experiència i coneixements en l'administració de projectes nacionals i internacionals, la comunicació, el desenvolupament de continguts en col·laboració amb reconegudes institucions europees y la promoció dels clústers logístics.

L'Escola funciona gracies a la col·laboració del Port de Barcelona -que lidera el projecte-, els ports de Roma, el port de Gènova, les navilieres Grimaldi Group Napoli i Grandi Navi Veloci, com a membres fundadors; i el port de Palermo (Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale). Des de la seva creació, l'Escola treballa estretament amb la European Shortsea Network i més concretament amb els Centres de Promoció del Transport Marítim de Curta Distància, que promocionen el short sea i la feina de l'Escola a cada país de la Unió.

Cursos

L'Escola ofereix un ampli número de formacions i cursos tècnics especialitzats en intermodalitat marítima, ferroviària, noves tendències logístiques, transport de mercaderies a temperatura controlada y de transició energètica, a més del Port Virtual Lab, un laboratori de simulació virtual d'una comunitat portuària.

Calendari de cursos per a professionals

Catàleg de cursos

Visita tècnica al Port de Barcelona (oberta a tot tipus de perfils)

Catàleg de cursos del projecte Forma't al Port per als instituts de Barcelona i El Prat de Llobregat