Portic
Portic és la plataforma de comerç electrònic per a tots els agents de la Comunitat Portuària de Barcelona. Per mitjà de Portic, tots els operadors implicats, públics o privats, poden fer els seus intercanvis documentals, i també accedir la informació de manera senzilla. Això facilita que les operacions logístiques es duguin a terme de manera eficaç, ràpida, segura, transparent i rendible.

La missió de Portic és la de millorar la competitivitat de les empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona mitjançant una plataforma tecnològica que faciliti la interacció entre totes elles.

Portic Barcelona, SA
Moll de Barcelona - World Trade Center Ed. Est 2ª planta
08039 Barcelona
Tel. 93 508 82 82 - Fax 93 508 82 92
portic@portic.net
www.portic.net