Eficiència

Reducció de temps en la recerca i intercanvi d'informació, menys errors de documentació.

Costos operatius

Disminució de la necessitat de missatgers, trucades telefòniques i recursos dedicats a la gestió d'expedients.

Costos tecnològics

Reducció dels costos de desenvolupament i manteniment d'aplicatius mitjançant la utilització d'una plataforma que permet connectar diferents formats de diferents sistemes.

Seguretat

Seguretat jurídica en establir un marc legal entre les parts, seguretat mercantil en garantir que els usuaris de cada empresa disposin de les autoritzacions necessàries i seguretat en la confidencialitat de la informació impedint accessos no autoritzats.

Creixement

Increment de la capacitat de gestió de mercaderies mitjançant la planificació i programació en temps real, gestió proactiva d'incidències.

Valor al client

Excel·lència en el servei al client en l'oferta de nous serveis: informació en temps real de l'estat de les mercaderies, possibilitat de canvi del servei de transport en qualsevol moment.