A | C | D | F | I | P

Acció - Agencia per la Competitivat de l'Empresa

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

Tel.: 93 476 72 00

Fax: 93 476 73 00

info.accio@gencat.cat
www.accio.gencat.cat


Aduana de Barcelona

Pg. Josep Carner, 27

08004 Barcelona

Tel.: 93 344 40 26

aduanabarcelona@correo.aeat.es
https://sede.agenciatributaria.gob.es