L'obertura de dades públiques - també conegut com a OpenData - consisteix en posar la informació que posseeix el sector públic a l'abast de tothom en formats digitals, estandaritzats i oberts. En el sector públic, tenir accés a les dades de l'administració garanteix la transparència, l'eficiència i la igualtat d'oportunitats a l'hora de crear valor.

La Comissió Europea  considera que les dades públiques han de ser reutilitzades, tant per la ciutadania com per les empreses. Això a més de transparència, suposa un motor al desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement, sobretot per al sector dels continguts digitals. Per aquest motiu, han legislat a favor amb la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell.

La Generalitat de Catalunya mitjançant dos acords de Govern del 9 de novembre de 2010 i del 31 juliol 2012 es compromet a fomentar l'ús i la reutilització de la informació procedent de les administracions públiques.

A Espanya el Real Decret 1495/2011 del 24 d'octubre estableix que totes les entitats públiques han de tenir el seu propi Pla de Mesures de Reutilització de la Informació del Sector Públic (RISP).

Puertos del Estado i el Ministerio de Administraciones Públicas han adquirit el compromís de seguir aquestes directives europees i impulsar la reutilització de la informació de les autoritats portuàries i ports de l'estat publicant, com a mínim, quatre conjunts de dades d'alt impacte i valor. En aquest context, el Port de Barcelona dona compliment a aquestes obligacions i posa en marxa el pla RISP. Els continguts d'aquest pla de mesures es materialitza en aquesta web amb el Catàleg de Dades Obertes del Port de Barcelona.