El Pla de mesures antifrau de l'Autoritat Portuària de Barcelona ha estat elaborat de conformitat amb els requeriments de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El Consell d'Administració el va aprovar mitjançant acord de data 29 de juny de 2022 i ha estat modificat posteriorment per acord de 20 de juliol de 2022.

Pla de mesures antifrau de l'Autoritat Portuària de Barcelona (text refós)