Les dades que oferim al nostre catàleg poden ser proporcionades en diferents formats. Si bé la llista no és tancada i està subjecta a la publicació de nous datasets, aquests són els principals formats amb els que treballem:

PDF. Els PDFs són arxius basats en format PostScript amb ampliacions que es fan servir per transmetre dades especialment estables, com ara direccions o llistes de mailing. El format de les dades està inclòs dins del mateix arxiu, pel que pot ser llegit sense necessitat d'un arxiu de metadades. Això fa que l'estructura es mantingui estable però al mateix temps l'edició o la inclusió de dades de forma automatitzada sigui més complicada.

CSV. Els arxius CSV emmagatzemen les dades separades per comes o punt i coma (;) perquè la coma es fa servir com a separador decimal, cosa que els converteix en un format compacte i de pes reduït que permet l'intercanvi de grans quantitats de dades. Aquest tipus d'arxiu però, també sol anar acompanyat un altre arxiu explicatiu que determina l'inici, el final i el significat de cada columna. A més, els separadors també poden ser tabulacions, $, etc.

SHP. Shapefile és un format propietari de dades espacials que és l'estàndard per a l'intercanvi d'informació geogràfica entre Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS). És un format vectorial d'emmagatzematge digital on es guarda la localització d'elements geogràfics i els atributs associats a aquest, però sense capacitat per emmagatzemar informació topològica. El generen diversos arxius, mínim tres i té tres tipus d'extensions: .shp, .shx i .dbf

WMS. Format que produeix mapes de dades referenciades espaialment, de manera dinàmica, a partir d'informació geogràfica. És estàndard internacional. Els mapes WMS es generen normalment en un format d'imatge com PNG, GIF o JPG, i opcionalment com gràfics vectorials en format SVD o WebCGM.

XML. Metallenguatge extensible d'etiquetes desenvolupat pel W3C (World Wide Web Consortium). Permet definir les dades de manera que és possible estructurar-les utilitzant-hi etiquetes que no estan predefinides. És l'estàndard per a l'intercanvi d'informació estructurada entre diferents plataformes.

XLS. Format propietari de fulls de càlcul desenvolupat per Microsoft, que conté files i columnes de celles i cadascuna pot incloure dades, fórmules, text, taules i gràfics.