L'informe en PDF s'estructura en 9 apartats:

Indicadors de tràfic:

• Tràfic de contenidors
• Tràfic de passatgers
• Tràfic d'automòbils
• Transport marítim de curta distància
• Tràfic de vaixells
• Tràfic de mercaderies
• Tràfic segons origen i destí
• Tràfic de ferrocarril

Factors a tenir en compte:

- Les dades són sempre les acumulades dels 12 mesos de l'any i es comparen amb el mateix període de l'any anterior.
- Les dades d'avituallament i pesca es presenten al primer apartat, però no estan incloses en les dades de tràfic de la mercaderia de la resta de l'informe.
- El trànsit i les tares estan inclosos a les dades de tràfic de la mercaderia, excepte en el quadre de la pàgina 4 de l'informe. En aquesta pàgina es classifica la mercaderia per tipus i el trànsit està inclòs al total de la mercaderia, però les tares les tracta independentment.
- Les unitats de mesura són: les tones (t) quan es tracta la mercaderia; els TEU (Twenty Equivalent Unit o contenidor de 20 peus) en el cas dels contenidors; UTI quan es tracta de TMCD -tot aquell medi d'unitització, autopropulsat o no, que es emprat, directa o indirectament, com a medi de transport terrestre (ex. remolcs, plataformes, camions, furgons frigorífics...)- i no es consideren inclosos els contenidors; i unitats quan es refereix a passatgers, escales i automòbils.