President

Sr. Damià Calvet i Valera

Vocal Nat

Sr. Francisco J. Valencia Alonso

Capità Marítim

Director general (no conseller)

Sr. José Alberto Carbonell Camallonga

En representació de l'Administració general de l'Estat

Sra. Cristina Ozores Jack

Advocada de l'Estat

Sra. Mar Chao López

Puertos del Estado

Sra. Teresa Cunillera i Mestres

Delegada del Govern a Catalunya

En representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Sr. Antoni Llobet de Pablo
Sr. Xavier Tàrraga Martínez
Sr. Jordi Trius Traserra
Sr. Emili Sanz Martínez

En representació dels municipis en el terme dels quals està localitzada la zona de servei del Port de Barcelona

Sra. Janet Sanz Cid

Segona tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona

Sr. Lluís Mijoler

Alcalde - President de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

En representació de les cambres de comerç, d'organitzacions empresarials i sindicals i sectors rellevants en l'àmbit portuari

Sr. Xavier Sunyer i Déu

Cambra de Comerç de Barcelona

Sr. Xabier María Vidal Niebla

President de l'Associació d'Empreses Estibadores

Sra. Soraya Díaz Soldan

CCOO

Sr. Carlos González Quirós

UGT

Secretari (no conseller)

Sr. Ignacio Toda Jiménez