President

Sr. Lluís Salvadó Tenesa

Vocal Nat

Sr. Francisco J. Valencia Alonso

Capità Marítim

Director general (no conseller)

Sr. José Alberto Carbonell Camallonga

En representació de l'Administració general de l'Estat

Sra. Cristina Ozores Jack

Advocada de l'Estat en cap a Catalunya

Sr. Carlos Prieto Gómez

Delegat del Govern a Catalunya

Sr. José Antonio Lago Alba

Director d'Explotació de Ports de l'Estat

En representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Sr. Antoni Llobet de Pablo
Sr. Xavier Tàrraga Martínez
Sr. Jordi Trius Traserra
Sr. Emili Sanz Martínez

En representació dels municipis en el terme dels quals està localitzada la zona de servei del Port de Barcelona

Sra. Laia Bonet Rull

Primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona

Sr. Lluís Mijoler

Alcalde - President de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

En representació de les cambres de comerç, d'organitzacions empresarials i sindicals i sectors rellevants en l'àmbit portuari

Sr. Xavier Sunyer i Déu

Cambra de Comerç de Barcelona

Sr. Xabier María Vidal Niebla

President de l'Associació d'Empreses Estibadores

Sra. Soraya Díaz Soldan

CCOO

Sr. Carles Boy Rodríguez

UGT

Secretari (no conseller)

Sr. Ignacio Toda Jiménez