Obres per l'edifici d'inspecció de Molls en construcció. De fons

Mans d'un pescador enherbant-se la xarxa 2008

Pluja caient sobre un dels vidres d'una Sala de Contol 2009

Taronges passant els controls de qualitat i salut al Punt

Dos operatius de l'Equip de Qualitat al costat de les seves

Dos operatius del Cos de Guardamolls motoritzats

Treballador portuari manipulant canonades transportadores de

Reparació del gran carro carenat de Varadero al Moll Catalunya

Reparació rere un abordatge del gànguil Pia sobre els careners

Primer plànol d'una barcassa de la flota auxiliar del Port

Grua número 10 del Moll Barceloneta carregant

Grua que transporta un bala de cotó 1928

Cabria Teresa a la Dàrsena Nacional. De fons el monument

Reparació del casc de la cabria Teresa a la Dàrsena del Dic Sec

Obrers celebrant la finalització d'una de les fases de la

1 | 2 |