El buc de guerra SF-11 atracat en la Dàsrena de la Indústria

Vista aèria de l'Edifici de Nuevo Vulcano.

El Mercat de Pesca, a l'extrem del Moll de Pescadors 1932

Mercat de Pesca i la resta del Moll de Pescadors

Vista de la plaça de Portal de la Pau i del seu emblemàtic

Vista de la plaça Portal de la Pau i algunes barcasses

Vista de Portal de la Pau des de dalt del monument

Interior d'un rafal del Moll Barceloneta, on

Magatzem de sacs de café i cacau 2009

Obres per l'edifici d'inspecció de Molls en construcció. De fons

L'edifici de Duanes des del mar 2008

Transformació del Moll de Barcelona a l'última dècada

Torre de pràctics, ubicada inicialment al Moll del Contradic

Torre de pràctics inaugurada al 2008 i ubicada a Moll

Vistes des del funicular 1931

Molls Occidental i Catalunya i de fons el buc Cabo Villano

Moll de Bosch i Alsina rere una nevada 1924

Obres davant l'edifici de la Junta del Port rere la nevada

Plaça Portal de la Pau amb l'edifici de la seu

Mercat de Pesca nevat 2010

1 | 2 |