Bot de pràctics 2009

Les emblemàtiques Golondrinas 1927

Les emblemàtiques Golondrinas 2008

Primer plànol d'una de les embarcacions de les

Reparació de la quarta secció del Dic Flotant 1926

Torre de pràctics inaugurada al 2008 i ubicada a Moll

Torre de pràctics, ubicada inicialment al Moll del Contradic

L'edifici de Duanes des del mar 2008

Mercat de Pesca i la resta del Moll de Pescadors

El Mercat de Pesca, a l'extrem del Moll de Pescadors 1932

El buc de guerra SF-11 atracat en la Dàsrena de la Indústria

Platja de la Mar Vieja i edificis del Moll

Detall d'un contenidor essent mogut per una grua pòrtic.

Vista del Varadero des del Moll Indústria 1920

Grua que transporta un bala de cotó 1928

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... 6