1992Barcelona ciutat olímpica i més

Sens dubte, un any màgic per a la ciutat, on el Port va desenvolupar un paper important acollint més de 10 creuers, que van suplir la manca de places hoteleres de la ciutat.

Per al Port, però, aquest any fou també significatiu quant a transformació interna. El Govern central creà Ports de l'Estat per controlar el sistema portuari i fer-ho comú: es torna a centralitzar la gestió i se suprimeixen les autonomies portuàries. Així, l'ens de govern del Port Autònom de Barcelona es reanomena Autoritat Portuària de Barcelona (APB).