1978-1980El port autònom

El Ministeri d'Obres Públiques atorga l'autonomia portuària a Bilbao, Barcelona, València i Huelva. Així, el Port adquireix la nova denominació de Port Autònom de Barcelona. Aquest era representat per un Consell d'Administració, que va substituir la Junta d'Obres. Per tant, el Port continuava essent una entitat pública, però podia actuar en règim d'empresa mercantil i segons el dret privat.