1913-1977Estancament i ampliació de la infraestructura

Durant aquest llarg període, els cicles de tràfic es van veure aturats en un primer moment a conseqüència de la inestabilitat general viscuda per les Grans Guerres, la Guerra Civil i els 40 anys de dictadura franquista.

A partir de l'any 1958 es va iniciar l'expansió cap el Sud i en 1966 comença la construcció d'un port interior amb el dragatge de la zona del Delta del Llobregat i un augment del recinte portuaria de 250 hectàrees.