1901 - 1912El primer gran impuls del port

En poc més d'una dècada es portaren a terme les obres dels molls Barcelona, Espanya, Pescadors, Balears i Catalunya, que a la seva època van representar valors com l'eficiència i la modernitat.