S. XIXL'arribada de la revolució industrial

Costà tot el segle que la majoria de naus de vela es substituïssin per les de vapor.

El canvi suposà una extraordinària millora de la velocitat (s'arribaren als 5 i 6 nusos), de la grandària (es transportaven fins a 10.000 tones) i també de l'especialització.

L'11 de desembre de 1868, el Ministeri de Foment aprovà la Junta d'Obres del Port, formada per comerciants, armadors, naviliers i marins. Durant la seva primera reunió, la Junta d'Obres va aprovar la construcció del primer moll transversal (on hi ha avui el moll de Barcelona), que es va executar entre 1877 i 1882.

A més, elements com el telègraf o l'obertura del canal de Suez el 1869 van comportar alguns canvis substancials del Port: es millora l'efectivitat i s'aconsegueix que els ports mediterranis, en general, siguin escala per les naus procedents de l'Extrem Orient, i es guanya terreny als ports de la façana atlàntica.

Imatges: Arxiu Històric de Barcelona i Museu Marítim