S.I a.C. - s. XIIIVi, peix i pedres de barcino

Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino és el primer nom que va rebre Barcelona, per part de l’emperador August.

A través del llavors conegut com Mare Nostrum, el port de Barcino, situat sota Montjuïc, possibilitava exportacions a la capital de l'Imperi, Roma.

Els productes catalans més sol·licitats pels romans eren pedres per a les seves grans construccions, pasta de peix i vi per a les seves animades festes.

Imatges: Arxiu Històric de Barcelona i Museu Marítim