SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Moll de Barcelona
World Trade Center - Edifici Est - 3a planta
08039 Barcelona

Telèfon de contacte:

902 22 28 58

Fax:
93 306 88 15

Horari: 
De dilluns a dijous de 09.00 a 17.00 hores 
Divendres de 08.00 a 15.00 hores
 
Durant el mes d'agost, de 08.00 a 15.00 hores. 
 
Correu electrònic de contacte:
sac@portdebarcelona.cat