Avís

Servei en proves

Comença: 12/01/2023 - 08h 17m - Finalitza: 30/01/2023 - 13h 30m

AVÍS / AVISO – BEST – Restricció temporal d’entrada de contenidors buits / Restricción temporal de entrada de conenedores vacíos 12/1

Comunicat de BEST respecte a la restricció temporal d’entrada de contenidors buits que s’ha iniciat aquest matí.

************************

Comunicado de BEST referente a la restricción temporal de entrada de contenedores vacíos que se ha iniciado esta mañana.

OPERATIVA

AVIS CADUCAT

Fitxers Annexos:

  Comunicat de BEST / Comunicado de BEST

Per més informació:

sac.portdebarcelona.cat